Künye

KÜNYE

Sahibi
İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi adına Prof. Dr. İhsan DERMAN
Editör
Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Editör Yardımcı
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜRKAN
Yayın Kurulu
Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜRKAN
Yrd. Doç. Dr. Duygu Dumanlı KÜRKÇÜ
Öğr. Gör. Ceren ÇALIŞKAN
On-Line Yayın Sorumlusu
Öğr. Gör. Ceren ÇALIŞKAN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
Prof. Dr. Alemdar YALÇIN Prof. Dr. Aytekin CAN
Prof. Dr. Bülent ÇAPLI Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
Prof. Dr. Gülcan SEÇKİN Prof. Dr. Füsun ALVER
Prof. Dr. Haluk GÜRGEN Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
Prof. Dr. İhsan DERMAN Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN
Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR Prof. Dr. Naci BOSTANCI
Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR Prof. Dr. Nurettin GÜZ
Prof. Dr. Özhan TİNGÖY Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN
Prof. Dr. Ramazan TAŞDURMAZ Prof. Dr. Raşit KAYA
Prof. Dr. Suat GEZGİN Prof. Dr. Süleyman İRVAN
Prof. Dr. Şahin KARASAR Prof. Dr. Suat ANAR
Prof. Dr. Ümit ATABEK Prof. Dr. Uğur DEMİRAY
Prof. Dr. Zakir AVŞAR Prof. Dr. Yusuf DEVRAN
Doç. Dr. Meral ERARSLAN Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN
Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER Doç. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK
Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Doç. Dr. Aslıhan ARDIÇ ÇOBANER
Yrd. Doç. Dr. Tunç YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Bilge KARAMEHMET
Yrd. Doç. Dr. Dilge KODAK Yrd. Doç. Dr. Korhan MAVNACIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ceren YEGEN